Formulari d'inscripció Campus d'Estiu 2019

Formulari d'inscripció Campus d'Estiu 2019

En compliment del que disposa la llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter personal li informem de que les dades personals que ens facilita seran incorporades a un fitxer, degudament inscrit a l’Agència Espanyola de protecció de dades, responsabilitat de Club Tennis Sant Pol., amb la fi de dur a terme la gestió i control de la relació comercial, amb els client de l’empresa. Podrà exercir els drets d’accés, rectificació i oposició sol·licitant-lo per escrit en el domicili del Responsable del Fitxer. CLUB DE TENNIS SANT POL DE MAR.

Dades personals
Dades sanitàries
Setmanes i torns
Talla samarreta
Autoritzacions