Serveis

Serveis disponibles per els socis

 • Accés a les instal·lacions dintre dels horaris d'obertura.
 • Personal de manteniment de les instal·lacions.
 • Servei de Bar.
 • Vestidors.
 • Llicències federatives.
 • Possibilitat de dur convidats a jugar.
 • Reserves tennis i pàdel amb 3 dies d'antelació.

Serveis disponibles per els no socis

 • Laborables: Poden utilitzar les pistes de tenis i pàdel reservant com a màxim amb 24h d'antelació.
 • Festius i cap de setmana: Només poden utilitzar les instal·lacions acompanyats d'un mínim de 50% de socis a la pista.
 • Reserves com a màxim 24 h. d'antelació.

Lloguer de la Sala d'actes per a esdeveniments

 • Oferim la Sala d'actes per a la realització de cursos, xerrades i altres esdeveniments.
 • Projector i pantalla.
 • Equip d'àudio.
 • Servei de Bar.