Escola infantil

Minitennis

Amb els més petits ens divertirem amb jocs específics per a la seva edat que els permetin familiaritzar-se amb la raqueta, la pilota i la pista de tennis, i també millorar la seva psicomotricitat, fomentant sempre l’amistat i la companyonia.

Farem compatible l’entreteniment amb l’aprenentatge d’alguns conceptes tècnics relacionats amb els cops i els patrons de moviment.

El minitennis ha de ser considerat com una etapa molt important en el procés de desenvolupament tècnic.

(Recomanació: mínim 1 dia setmana).

Iniciació 

En aquesta etapa fomentem el desenvolupament de la tècnica per a cada cop de tennis, posant l’accent en la posició i el moviment del cos. També treballem els desplaçaments i distàncies a la pista a mesura que el nen va depurant la tècnica. Aconseguirem que l’alumne sigui més conscient del seu posicionament dins de la pista i tingui una visió més global dels diferents cops usats en el tennis.

(Recomanació: mínim 2 dies setmana).

Perfeccionament

Segons va progressant l’alumne, la seva necessitat tècnica augmenta; en els diferents blocs de perfeccionament li donem les eines adequades per aconseguir el seu objectiu. Hi ha més intensitat de treball a la pista, perquè s’entrena amb situacions reals de joc. Oferim recursos tàctics perquè l’alumne pugui defensar-se en el joc, i també treballem la fortalesa mental davant de qualsevol situació.

 (Recomanació: mínim 2 dies setmana).

Competició

Entrenaments individuals, reforçament tàctic, mental i físic.

Acompanyament en competicions amistoses, socials, interclubs o regionals.

Assessorament en beques a l’estranger.

 (Recomanació: mínim 3 dies setmana).